3,3°C
Header Resmi
İHALELER
20.02.2018 TARİHİNDE MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZLAR AÇIK ARTIRMA USULÜYLE SATILACAKTIR.
Başlangıç Tarihi : 2 Şubat 2018    Bitiş Tarihi : 20 Şubat 2018

Uydu görüntüsü ve imar çapları için tıklayınız.

20 ŞUBAT 2018 TARİHLİ TAŞINMAZ SATIŞI İHALE ŞARTNAMESİ

1- Mülkiyeti Kayseri Melikgazi Belediyesine ait, aşağıda bilgileri olan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık artırma sureti ile satılacaktır.

SIRA
NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN
(m2)

KAKS
KAT ADEDİ

TAŞINMAZ CİNSİ

MUHAMMEN
BEDEL

GEÇİCİ
TEMİNAT

1

YILDIRIM BEYAZIT

12408

1

280,00

57 NO'LU

YAPILI İŞYERİ

600.000,00

18.000,00

2

KÜÇÜKALİ MAH. B BL.

7605

4

95,00

1 NO'LU

YAPILI İŞYERİ

250.000,00

7.500,00

3

KÜÇÜKALİ MAH. B BL.

7605

4

99,00

2 NO'LU

YAPILI İŞYERİ

250.000,00

7.500,00

4

YENİKÖY

6814

1

2.197,87

E=2,00

TİCARET-KONUT ARSASI

1.750.000,00

52.500,00

5

SEYİTGAZİ

1596

812

125,78

5

TİCARET-KONUT ARSASI

450.000,00

13.500,00

6

SEYİTGAZİ

1596

724

132,00

5

TİCARET-KONUT ARSASI

500.000,00

15.000,00

7

SEYİTGAZİ

12880

1

131,99

5

TİCARET-KONUT ARSASI

300.000,00

9.000,00

8

KÜÇÜKALİ

12702

1

3.532,08

15

KONUT ARSASI

2.000.000,00

60.000,00

9

KARACAOĞLU

7603

4

2.233,81

5

KONUT ARSASI

850.000,00

25.500,00

10

TAVLUSUN

5433

1

2.139,19

3

KONUT ARSASI

400.000,00

12.000,00

11

TAVLUSUN

12724

1

852,40

E=1,80

KONUT ARSASI

400.000,00

12.000,00

12

TAVLUSUN

5810

6

2.014,48

3

KONUT ARSASI

400.000,00

12.000,00

13

MİMARSİNAN

283

3

798,59

3

KONUT ARSASI

120.000,00

3.600,00

14

SAKARYA

12783

1

1.001,00

3

KONUT ARSASI

200.000,00

6.000,00

15

YEŞİLYURT

12673

2

727,17

5

KONUT ARSASI

150.000,00

4.500,00

16

HİSARCIK ERCİYES

342

9

1.040,76

2

KONUT ARSASI

120.000,00

3.600,00

17

ERENKÖY

12747

7

1.005,73

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

160.000,00

4.800,00

18

BECEN

4693

6

1.000,50

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

150.000,00

4.500,00

19

BECEN

4693

8

5.732,00

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

600.000,00

18.000,00

20

EĞRİBUCAK

12624

2

2.144,43

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

171.500,00

5.150,00

21

EĞRİBUCAK

12624

3

2.167,88

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

173.500,00

5.250,00

22

EĞRİBUCAK

12624

4

2.167,88

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

173.500,00

5.250,00

23

EĞRİBUCAK

12624

5

2.167,88

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

173.500,00

5.250,00

24

EĞRİBUCAK

12624

6

2.087,45

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

167.000,00

5.100,00

25

EĞRİBUCAK

12624

7

2.034,85

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

163.000,00

4.900,00

26

EĞRİBUCAK

12624

8

2.115,59

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

170.000,00

5.100,00

27

EĞRİBUCAK

12624

9

1.888,84

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

150.000,00

4.500,00

28

EĞRİBUCAK

12624

1

2.655,43

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

212.500,00

6.500,00

29

EĞRİBUCAK

12624

10

2.125,76

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

170.000,00

5.100,00

30

EĞRİBUCAK

12624

11

2.109,31

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

170.000,00

5.100,00

31

EĞRİBUCAK

12624

12

2.170,76

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

174.000,00

5.220,00

32

EĞRİBUCAK

12622

1

1.808,42

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

145.000,00

4.350,00

33

EĞRİBUCAK

12622

2

1.862,88

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

150.000,00

4.500,00

34

EĞRİBUCAK

12622

3

3.157,04

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

252.000,00

7.560,00

35

EĞRİBUCAK

12622

4

2.836,59

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

225.000,00

6.750,00

36

EĞRİBUCAK

12622

5

2.054,89

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

165.000,00

5.000,00

37

EĞRİBUCAK

12622

9

2.227,23

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

178.000,00

5.350,00

38

EĞRİBUCAK

12619

1

17.579,21

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

1.400.000,00

42.000,00

39

EĞRİBUCAK

12620

1

18.230,52

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

1.450.000,00

43.500,00

40

EĞRİBUCAK

12618

1

9.722,86

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

780.000,00

23.400,00

41

EĞRİBUCAK

12617

2

10.392,33

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

830.000,00

24.900,00

42

EĞRİBUCAK

7847

7

1.326,84

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

105.000,00

3.150,00

43

EĞRİBUCAK

8908

1

1.514,24

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

120.000,00

3.600,00

44

KAYABAĞ

206

2

707,38

2

KONUT ARSASI

50.000,00

1.500,00

45

KAYABAĞ

206

3

707,38

2

KONUT ARSASI

50.000,00

1.500,00

46

KAYABAĞ

206

4

707,38

2

KONUT ARSASI

50.000,00

1.500,00

47

KAYABAĞ

206

5

707,38

2

KONUT ARSASI

50.000,00

1.500,00

48

KAYABAĞ

206

6

707,38

2

KONUT ARSASI

50.000,00

1.500,00

49

KAYABAĞ

206

7

707,38

2

KONUT ARSASI

50.000,00

1.500,00

50

KAYABAĞ

206

8

707,38

2

KONUT ARSASI

50.000,00

1.500,00

51

KAYABAĞ

206

9

707,38

2

KONUT ARSASI

50.000,00

1.500,00

2- İhale günü: 20 Şubat 2018 Salı günü saat 14.30’da Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacaktır.

3- İhaleye katılabilmek için:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini, ibraz etmeleri gerekmektedir.

4- İhale onayı: İhale tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde Belediye Başkanınca onaylanır veya iptal edilir.

5- İhale kesinleştirilmesi: İhale üzerinde kalan alıcı, 4. maddede belirtildiği gibi ihalenin onaylanması durumunda yatırdığı geçici teminatını 15 gün içerisinde taşınmazı aldığı miktarın %6 sı oranında kati teminata dönüştürmek zorundadır (Teminat olarak sunulan banka teminat mektupları süresiz ve limit içi olmalıdır). Aksi halde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihalesi fesih edilerek geçici teminatı Belediyeye irat kaydedilir.

6- İhaleden doğan masraflar: Gazete ilanı (ayrıca yerel gazete ve televizyonlarda verilecek tüm reklâm ve ilan giderleri), tapu masrafları, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre mukavele pulu, karar pulu ve diğer bütün masraflar alıcıya aittir. Bu masraflar 5. maddede belirtilen kati teminatla birlikte ödenmesi zorunludur.

7- İhale bedelinin ödenmesi: Şartnamenin 5. maddesinde belirtilen şartlarda geçici teminatın kati teminata dönüştürülmesi tarihinden bir ay sonrasından başlamak üzere 12 eşit taksitle ve müteakip ayların aynı iş günü belediyemiz veznesine veya Belediyemizin belirleyeceği banka hesabına yatırılacaktır.

8- Peşin ödeme: Satışı yapılan taşınmazın ihale bedelinin peşin ödenmesi durumunda %5 tenzilat yapılacaktır. Ödemeler devam ederken kalan miktarı peşin ödeme talebi halinde uygulanan %5 oran taksit sayısına bölünerek kalan taksitler üzerinden de indirim uygulanır. Tenzilat yapıldıktan sonra ihale bedeli muhammen bedelin altında olamaz.

9- Toplu satışlar ve yer gösterimi: İhale listesinde aynı bölgede bulunan toplu parsellerin satışını ihale komisyonu toplu olarak satmaya yetkilidir. İhalesi yapılacak taşınmazlar Belediyemiz tarafından yerinde gösterilecektir. Ancak yerinde görmeyerek ihaleye katılan şahısların ihalesi yapıldıktan sonraki talepleri kabul edilmeyecektir.

10- İhale bedelinin zamanında ödenmemesi: Ödeme planındaki belirtilen süreler içerisinde ihale bedelinin taksitlerini ödemeyenlere, amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanununa göre işlem uygulanır.

11- İhale fesih nedenleri: İhale bedelinin taksitlerini uzun süreli ödeme yapmayanlara idarece borcunu ödemesi yönünde ihtarda bulunulup, alıcı borcunu bu süre içerisinde hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte ödemez ise, ihale komisyonu Belediye menfaatleri doğrultusunda isterse ihaleyi fesih yetkisini de kullanabilir. Ayrıca yatırmış olduğu teminatlar irat kaydedilir. Fesih kararına göre önceden yatırdığı taksitlerin iadesi 6. maddede belirtilen kesintiler hariç Belediye bütçesinde belirtilen şartlara göre taksitler halinde ve faizsiz olarak ödenir.

12- İnşaat izninin alınması: Satışı yapılan arsalar için inşaat izni almak isteyen şahıs veya firmalar ihale bedelinin en az ½’ sini ödemesi veya borçlarına karşılık teminat mektubu getirmesi gerekmektedir. (Vadesi geçmiş borç olmayacak) İnşaat izni verilip verilmeyeceği Belediye Encümenin iznine tabidir.

13- Tapu verilmesi: İhale edilen taşınmazların tapuları hazır olup, şartnamede belirtilen süre içerisinde veya öncesinde borcun tamamının ödenmesi halinde tapusu verilir. Alıcı borçlarını ödedikten sonra 1 ay içerisinde tapularını almak zorundadır. Tapunun alınmaması halinde taşınmazda meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerden dolayı idareden herhangi bir talepte bulunulamaz.

14- Ortaklık ve hisse oranları: İhaleye ortak katılanlar ihale tutanağına ismini yazdırarak karşısını imzalamak zorundadırlar. Aksi halde tapu tutanaktaki isim ve imza sahibi adına verilir. Ortaklar tarafından başka bir hisse oranı belirtilmedi ise eşit oranda tapu işlemi yapılır.

15- İhale komisyonu: İhale Kanunu’na göre ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

16- İhaleye katılamayacaklar: Önceki ihalelerde teminat yakanlar bir yıl boyunca ihalelere katılamazlar. Ayrıca çeşitli nedenlerden dolayı ihaleden yasaklanan şahıs ve firmalarda ihaleye katılamazlar. İhaleye katılımlarının tespiti halinde ise ihale fesih edilerek teminat irat kaydedilir.

17- Yazılmayan konular: Bu şartnamede bahsedilmeyen konular için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanuna göre çıkarılan tüzük ve yönetmelik, tebliğ ve genelge hükümleri uygulanır.

18- İhtilaflar: İhtilafların çözüm yeri öncelikle Kayseri Melikgazi Belediyesi Encümeni’dir. Encümence çözülemeyen konularda ise Kayseri İcra Daireleri ve mahkemeleri yetkilidir.

19- İş bu şartname 19 (on dokuz) maddeden ibaret olup ayrıca İhale Kanunu Hükümlerine göre mukavele yerine kaimdir.

ŞARTNAMEYİ OKUDUM VE AYNEN KABUL EDİYORUM.

Ad-Soyadı: …………………………………….…

İmza : …………………………………..……

Güncel İhaleler
Hızlı Menü
Foto Galeri
Video Galeri
Tanıtım Filmi
Kayseri Melikgazi Belediyesi
Fax: 0352 252 19 99
Seyitgazi Mah.Nuhnaci Yazgan Cad. Melikgazi
melikgazi@melikgazi.bel.tr