Loading...

YARIŞMANIN AMACI

Image

Kayseri Melikgazi Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi kolektif katılımıyla duyuruya açılan “KAYSERİ MELİKGAZİ BULUŞMA NOKTASI ULUSAL FİKİR YARIŞMASI” ile, kentte yaşayanların yarışma alanı olarak belirlenmiş bölgede buluşmalarına olanak sağlayan, yerin özellikleri üzerinden geliştirilmiş, şu anda atıl olan alanın kullanımına farklı işlevler getirecek çağdaş ve yenilikçi tasarımlar üretilmesi amaçlanmaktadır. Yarışma konusu çerçevesinde, güzel sanatların teşviki, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesi ve ilgili mesleklerin gelişmesi için uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Kayseri Melikgazi Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi kolektif katılımıyla duyuruya açılan “KAYSERİ MELİKGAZİ BULUŞMA NOKTASI ULUSAL FİKİR YARIŞMASI” ile, kentte yaşayanların yarışma alanı olarak belirlenmiş bölgede buluşmalarına olanak sağlayan, yerin özellikleri üzerinden geliştirilmiş, şu anda atıl olan alanın kullanımına farklı işlevler getirecek çağdaş ve yenilikçi tasarımlar üretilmesi amaçlanmaktadır. Yarışma konusu çerçevesinde, güzel sanatların teşviki, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesi ve ilgili mesleklerin gelişmesi için uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Image

JÜRİ ÜYELERİ

Image

Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU

Melikgazi Belediye Başkanı

Danışman Jüri

Image

Halil ÇEVİK

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı

Danışman Jüri

Image

Gökhan KÖMÜRCÜ

Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı

Danışman Jüri

Image

Furkan ERGÜNEŞ

Melikgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürü

Danışman Jüri

Image

Prof.Dr. Burak ASİLİSKENDER

Mimar (Jüri başkanı)

Asli Jüri

Image

Dr.Öğr.Üyesi Murat Çağlar BAYDOĞAN

Mimar

Asli Jüri

Image

Melike ALTINIŞIK

Yüksek Mimar

Asli Jüri

Image

Ramazan AVCI

Mimar

Asli Jüri

Image

Dr.Öğr.Üyesi Sevince BAYRAK

Mimar

Asli Jüri

Image

Alper AKSOY

Yüksek Mimar

Yedek Jüri

Image

Fatih BOYDAK

Mimar

Yedek Jüri

Image

Hakan MAHİROĞLU

Mimar

Yedek Jüri

RAPORTÖRLER

Canan FARAŞOĞLU - Mimar
Kaan ZONTUL - Mimar
Yasemin YAĞMUR -Yüksek Mimar

RAPORTÖR YARDIMCILARI

Eda TAVACIGİL - Yüksek Mimar
Ezgi ŞAHİN - Mimar
Musa KÖSE - Mimar
Yaşar Gürkan SEHAR - İnşaat Yüksek Mühendisi

ÖDÜLLER

Eşdeğer Ödül : 30.000 TL

Eşdeğer Ödül : 30.000 TL

Eşdeğer Ödül : 30.000 TL

1. Mansiyon : 10.000 TL

2. Mansiyon : 10.000 TL

3. Mansiyon : 10.000 TL

Yarışmacılara ödenecek ödül bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine göre net olarak ödenir. Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır. Yarışmayı açan kurum, kazananların maddi ödüllerini “Ekip Başı“ olarak katılımcı tarafından belirlelen isme ödeyecektir.

BAŞKAN'DAN

Fotoğraflar

Fotoğraflar ve Çekim Yönü Krokisi

Tescilli Yapı ve Kültür Yapı Haritası

İLETİŞİM

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kayseri Melikgazi Belediyesi

Adres: Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. Melikgazi / KAYSERİ

Telefon: (0352) 252 13 33

E-posta: yarisma@melikgazi.bel.tr

Web Adresi: www.melikgazi.bel.tr/yarisma

Banka Hesap Numarası : HALK BANKASI KAYSERİ ŞUBESİ TR02 0001 2009 4870 0007 0000 66